Chỉ cần nhập dữ liệu ở định dạng file MS Excel hay tập tin được định dạng tương đương. CP Manager sẽ đưa ra 5 báo cáo, kế hoạch cắt thanh khác nhau cho bạn

Phần mềm tối ưu cắt thép thanh

× Bạn có cắt thép các thanh thép từ các thanh sẵn có trong kho ?

× Bạn có muốn một phương án tiết kiệm vật liệu hơn không ?

× CP Manager – Loại bỏ sự phức tạp trong các công việc kể trên.

Chỉ cần nhập dữ liệu ở định dạng file MS Excel hay tập tin được định dạng tương đương. CP Manager sẽ đưa ra 5 báo cáo, kế hoạch cắt thanh khác nhau được tạo ra cho bạn.

Đội sản xuất của bạn có thể nhìn thấy các thanh thép được cắt như thế nào trong các báo cáo hoặc sơ đồ tuyến một cách dễ dàng.

CP  Manager  giúp bạn tiết kiệm thời gian, giảm thiểu lãng phí và tăng tối đa nguyên vật liệu. Sử dụng nó bạn sẽ cảm thấy sức mạnh của bạn trong tầm tay!

Bảng thống kê và danh sách các thanh sẵn có trong kho.

Sắp xếp các thanh theo chủng loại, kích cỡ và vật liệu một cách thông minh.
Một ví dụ về tối ưu cắt thanh

Chương trình rất tốt với một loạt các công cụ báo cáo, không chỉ giúp cho các nhóm sản xuất mà còn giúp cho ích cho phòng kế hoạch cũng như phòng mua. Ngoài ra, bạn còn có thể thực hiện chào giá cạnh tranh sớm và tối ưu hóa các dự toán vật liệu.

Có thể sử dụng các chức năng của MS Excel trong CP Manager

Danh sách cắt là một trong 5 loại thống kê.
MS Excel Sample Input
  • Menu tích hợp trong Excel

Giao diện người dùng được tích hợp  trong Excel nên rất dễ sử dụng trong một giải pháp tổng thể.

  • Các tệp tin về danh sách thanh và vật liệu trong kho

Các bảng thống kê có lựa chọn cho việc lập dự toán, mua vật liệu cũng như lên kế hoạch cắt.

  • Thứ tự chọn vật liệu

Người dùng có thể chỉ định ưu tiên sử dụng vật liệu cho việc quản lý tốt hơn vật liệu trong kho

  • Đọc các tập tin người dùng

Các tệp tin (trong Excel hoặc các tệp tin được định dạng khác tương đương) được nhập trực tiếp vào CP Manager

  • Sắp xếp theo thứ tự về chủng loại, kích cỡ và vật liệu

Tiết kiệm thời gian và nhân lực  trong việc nhập dữ liệu.

  • Các báo cáo toàn diện

Năm (5) loại bảng báo cáo để lựa chọn – Kế hoạch cắt, Danh sách cắt, Danh sách cắt sơ bộ, Danh sách vật liệu và Danh sách tối ưu cắt thanh.

There are no reviews yet.

Be the first to review “CP Manager”