Khóa đào tạo Revit Building – Công Ty Cp Hồng Hà Việt Nam

Công ty CP Hồng Hà Việt Nam một trong những đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực thi công xây lắp, đồng thời định hướng mở rộng lĩnh vực kinh doanh sang đầu tư bất động sản. Với phương châm luôn phấn đấu xây dựng một doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững trong mọi lĩnh vực, vì vậy, việc đầu tư phát triển nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ mới là việc vô cùng cấp thiết. Chúng tôi – BIM Hà Nội vinh dự trở thành đối tác tin cậy trong việc hỗ trợ đào tạo Revit Công ty CP Hồng Hà, nâng cao năng lực sử dụng phần mềm Revit cho đội ngũ nhân sự.

Chúng tôi tin tưởng rằng khi đến với BIM Hà Nội, BIM sẽ tiếp cận một cách gần hơn với Công ty Hồng Hà nói riêng, và các doanh nghiệp khác trong tương lai nói chung!Trả lời