Mô hình BIM

BIM Hà Nội cung cấp dịch vụ xây dựng mô hình BIM chuyên nghiệp nhằm giúp khách hàng nhanh chóng áp dụng và khai thác được giá trị từ công nghệ BIM vào thực hiện các dự án. Đối tượng khách hàng của chúng tôi là các chủ đầu tư, nhà thầu, ban quản lý dự án và các công ty tư vấn thiết kế.

Songduong

Nhân lực

Với đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư trẻ tài năng cùng với quy trình sản xuất được chuẩn hóa và kiểm soát chặt chẽ, hệ thống máy tính cấu hình cao và các phần mềm tiên tiến được trang bị bản quyền; BIM Hà Nội sẽ mang đến dịch vụ xây dựng mô hình BIM ở chất lượng cao nhất.

Dữ liệu đầu vào

Số liệu đầu vào để dựng mô hình BIM có thể bao gồm các hồ sơ bản vẽ 2D theo cách truyền thống hoặc dữ liệu đám mây điểm (pointcloud) từ các thiết bị quét laser. Không chỉ thực hiện dựng mô hình 3D BIM chúng tôi còn có thể tham gia trực tiếp vào quá trình kiểm soát thiết kế và điều phối BIM như thành viên của ban dự án của khách hàng. Điều này giúp khách hàng khai thác tối đa dữ liệu từ mô hình BIM.

Bản vẽ 2D truyền thống

Dữ liệu đám mây (pointcloud)

Phần mềm

BIM Hà Nội khai thác sử dụng các phần mềm BIM cho lĩnh vực hạ tầng (AutoCAD Civil 3D, InfraWorks); lĩnh vực xây dựng (Revit Architecture, Revit Structure, Revit MEP). Chúng tôi cũng sử dụng các nền tảng điện toán đám mây như BIM 360 và Trimble Connect giúp khách hàng dễ dàng chia sẻ dữ liệu và cộng tác trong quá trình thực hiện dự án.